| Home | Voeding | Sport | BIAmed® | GLI | Diversen | Contact |

 

Tarieven

Dietetiek wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Maximaal zijn dit 3 uren en valt buiten de eigen risico.
Studio-lijn heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Indien u aanvullend verzekerd bent voor dieet-advisering wordt alsnog het eigen risico eerst verrekend. De rekening wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Ook zonder verwijzing kunt u bij Studio-lijn terecht. Dietetiek is sinds juni 2011 direct toegankelijk.

Eerste consult van 60 minuten 74,08

Vervolg consult van 30 minuten

Vervolg consult van 15 minuten

37,04

18,52

Uittoeslag 28,49


Dieetadvisering die conform de zorgstandaard wordt gegeven als onderdeel van Gecoördineerde Multidisiplinaire Zorg (GMZ) is ingekocht door de zorgverzekeraar als ketenzorg. U heeft de diagnose Diabetes Mellitus, COPD of een vasculair risico CVRM. Dieetadvisering wordt dan vergoed vanuit de ketenzorg. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Voor de ketenzorg heeft Studio-Lijn een contract met met Dokter Drenthe.

Klachtenprocedure
Indien u niet tevreden bent over de verleende zorg, kunt u uw klacht eerst bespreken met de dietist. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici die de uitvoering van de klachtenregeling Paramedici als dienstverlening voor haar rekening neemt. De Nederlandse Vereniging Diëtisten (NVD) heeft zich aangesloten bij de klachtenregeling Paramedici voor vrijgevestigde diëtisten werkzaam in de eerste lijn.

Wilt u een klacht indienen dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier op:

www.klachtenloketparamedici.nl

Zie:

Algemene Voorwaarden Studio-Lijn

Toestemmingsformulier